Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ανασκόπηση προγραμμάτων ενδιαφέροντος ΕΑΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 09:00 η προγραμματισμένη τακτική άτυπη συντονιστική συνάντηση μεταξύ αρμοδίου Προσωπικού της ΓΔΑΕΕ και Στελεχών της ελληνικής κρατικής αμυντικής βιομηχανίας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), με σκοπό την ανασκόπηση υλοποίησης των προγραμμάτων, αρμοδιότητας ΓΔΑΕΕ, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η υπόψη εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, από την εταιρεία, έγινε αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης κάθε προγράμματος ενδιαφέροντος ΓΔΑΕΕ και ζητήθηκε ενημέρωση για την εξέλιξη των διαδικασιών υλοποίησης νέων απαιτήσεων του ΥΠΕΘΑ ενδιαφέροντος των ΕΑΣ.

Από τα ΕΑΣ, στη συνάντηση, συμμετείχαν οι:

α. Κ. Μανούσος, Διευθύνων Σύμβουλος

β. Ι. Ποντικάκος

γ. Α. Αντάρτης

δ. Μ. Δασκαλάκης και

ε. Χ. Κεσσίδης