Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου – Υπολογισμού και Πιστοποίησης ΕΠΑ Σύμβασης 0025Α/09 μεταξύ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και Εταιρείας «Χ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΕΕ».

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Ευάγγελου Βασιλάκου, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης προμήθειας της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ με την εταιρεία Χ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΕΕ, λόγω υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις αξιωματικών), ανασυγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΘΑ για τον έλεγχο, υπολογισμό και πιστοποίηση Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ).