Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου – Υπολογισμού και Πιστοποίησης ΕΠΑ Σύμβασης 005Α/08 μεταξύ ΓΔΑΕΕ και Εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ».

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Ευάγγελου Βασιλάκου, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης προμήθειας του ΥΠΕΘΑ με την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ανασυγκροτήθηκε λόγω υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις αξιωματικών), η αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΘΑ για τον έλεγχο, υπολογισμό και πιστοποίηση Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ).