Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντ. Υλικού (Διεξαγωγή Σύσκεψης).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της εταιρείας ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού θα πραγματοποιηθεί, την 2 Δεκ. 2009 και ώρα 11.00 , σύσκεψη μεταξύ της οικείας επιτροπής αξιολόγησης (ΓΔΑΕΕ/ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ) και εκπροσώπου της εταιρείας για διευκρίνιση θεμάτων σχετικά με τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της εταιρίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ για τη εγγραφή της στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ,πραγματοποήθηκε στις 2 Δεκ. 2009, συνάντηση μεταξύ της οικείας επιτροπής αξιολόγησης απαρτιζόμενης απο τους :

α. ΜΥ Ν.Ψύχα Πρόερο

β. ΜΥ Γ.Βακράκο και

γ. ΜΥ Χ.Κωστόπουλο , μέλη

με τον κ.Ε.Ανδρουλάκη, ΔΣ της εταιρίας

Στην εν λόγω συνάντηση απαντήθηκαν ερωτήσεις της επιτροπής επί θεμάτων που αφορούν τον μηχανολογικό εξοπλισμό και υλοποίηση των συμβάσεων αμυντικού υλικού και ΕΠΑ της εταιρίας.