Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (Συγκρότηση Επιτροπής)

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Ευάγγελου Βασιλάκου, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη επιτροπή αξιολόγησης προκειμένου να εξετάσει σχετικά αιτήματα των εταιρειών SPACE HELLAS και MILTECH HELLAS S.A. για επέκταση του πεδίου δραστηριοτήτων τους πέραν αυτών για τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.