Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ολοκλήρωση σύσκεψης για την πορεία υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας των αρμάτων LEO 2HEL.

Tην Πέμπτη 10 Δεκ. 2009 ολοκληρώθηκε η τριήμερη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΣ, μεταξύ εκπροσώπων του ΓΕΣ και εκπροσώπων της Γερμανικής πλευράς, με θέμα την πορεία υλοποίησης της σύμβασης υπ' αριθμ. 016Α/2003, που αφορά στην προμήθεια των αρμάτων LEO2 HEL.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

α. Από ελληνικής πλευράς:

(1) Ο Δντής Γ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγος Φιλιπαίος Δημήτριος

(2) Ο Δντής του ΓΕΣ/ΔΙΤ Υποστράτηγος Μαλιαχόβας Κων/νος

(3) Ο Δντής του ΓΕΣ/ΔΤΧ Ταξχος Μεντζέλος Άγγελος

(4) Ο Υδντής του ΓΕΣ/ΔΥΠ Σχης Βλαχογιάννης Δημήτριος

(5) Οι Ανχης Καλαματιανός Κων/νος, Επχος Παρασκευάς Αλέξανδρος και Τχης Νικολάου Δημήτριος, επιτελείς των παραπάνω Διευθύνσεων.

(6) Η Υπλγός Παπαμάρκου Μαρία, του Μεταφραστικού Τμήματος του ΓΕΣ.

β. Από γερμανικής πλευράς:

(1) Captain Gerhard Pichl, της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα

(2) Mr Hans Schanz, της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα

(3) Mr Heinzmann, της εταιρίας RWM.

(4) Μr Ferninand Stoof, της εταιρίας RWM

(5) Mr Wolfagang Oberwinder, της BWB (Γερμανικό ΥΠΑΜ)

(6) Dr Thomas Krell, της WIWEB (Ινστιτούτο 'Έρευνας, Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών της Γερμανίας).

(7) Mr Johannes Schmidmayer, της WIWEB

(8) Dr Von Czamecki, της WIWEB

(9) Mr Lenz Holger, της εταιρίας ΚΜW

(10) Mr Ralf Ketzel, της εταιρίας ΚΜW

(11) Mr Rudolf Neuhaus, της εταιρίας KMW

(12) Mr Hans Noeh,της εταιρίας ΚΜW

(13) Κος Κων/νος Αποστόλου, της εταιρίας ΑΧΟΝ

(14) Κος Παναγιώτης Παπαδιαμαντόπουλος, της εταιρίας ΑΧΟΝ

(15) Κος Απόστολος Δομτζίδης της εταιρίας HDVS

(16) Κoς Γεώργιος Οικονόμου, της εταιρίας ΜΕΤΚΑ
(17) Κος Αλέξανδρος Ρήγας της εταιρίας ΜΕΤΚΑ.