Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «EODH SA» σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Πέμπτη 15 Ιουλ 20 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση-επίδειξη στο ΓΕΣ, από τους εκπροσώπους της εταιρείας «EODH SA», κ. Ανδρέα Μιτσή, κ. Αθανάσιο Γραμματικό και κ. Αλέξιο Μιτσή, με θέματα το πρόγραμμα ανάπτυξης
Τροχοφόρου ΤΘ Οχήματος (4Χ4) Πολλαπλού Ρόλου-Εσωτερικής Ασφάλειας της Εταιρείας και την πρόταση της για αναβάθμιση και μετατροπή του ΤΟΜΠ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι/ΙΙ σε υβριδικό ΤΟΜΑ.