Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «ΟΝΕΧ» σε επιτελείς του ΓΕΣ/ΔΔΒ

 

Την Τρίτη 21 Ιουλ 20, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στο ΓΕΣ/ΔΔΒ, από εκπροσώπους της εταιρείας «ΟΝΕΧ»
(κ. Νικόλαο Στυλιανό Κούτρα, κ. Λάμπρο Φώτο, κ. Αθανάσιο Λαμπρόπουλο, κ. Χρήστο Γρηγορόπουλο και κ. Κωνσταντίνο Τσικόπουλο), με θέμα «Λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου δεδομένων από μέσα επιτήρησης».