Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Παρουσίαση από Εκπροσώπους της Εταιρείας “PLATH”

Την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της εταιρείας “PLATH”, από τον εκπρόσωπό της κ. Καρούντζο με θέμα «Καινοτόμα συστήματα και Προϊόντα ανίχνευσης απει-
λών».