Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προγραμματισμένη συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρείας MTU GmbH

Την 10-12-2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ, μεταξύ του αρμόδιου επιτελή του ΤΠΣΑΩ/ΔΑΩ&ΔΠ Πλωτάρχη (Ο) Γ. Βασίλα ΠΝ και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρείας MTU GmbH κ.
Walter Wagner συνοδευόμενο από τον κ. Σ. Κοντό.

Στην εν λόγω συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα τα οποία αφορούσαν τις υπό αξιολόγηση αιτήσεις πιστώσεως της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας στα πλαίσια της συμβάσεως ΑΩ 26/02.