Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προγραμματισμένη Συνάντηση με Εκπρόσωπους Εταιρειών Υλοποίησης της Σύμβασης ΑΩ 1/2007.

Tην 13-1-2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ, παρουσία του Διευθυντή ΔΑΩ&ΔΠ και επιτελών της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ, ΓΕΣ/ΔΑΣ και ΓΕΣ/ΔΥΠΟ με τους ακόλουθους εκπροσώπους των εταιρειών υλοποίησης της Σύμβασης ΑΩ 1/2007 κ. Tonya Curts, project manager της προμηθεύτριας αντισυμβαλλόμενης εταιρείας, κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου, εκπρόσωπου της εταιρείας στην Ελλάδα και κ. Σπανάκου Πέτρου εκπροσώπου της εταιρείας MERCURY SA, αποδεκτού μέρους της Σύμβασης ΑΩ 1/2007.

Στην εν λόγω συνάντηση, συζητήθηκαν ζητήματα τα οποία αφορούσαν την πρόοδο υλοποίησης της Σύμβασης ΑΩ 1/2007.