Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προγραμματισμένη συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας THALES AIR SYSTEMS SA.

Την 22-12-2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις εγκαταστάσεις, της ΓΔΑΕΕ μεταξύ των Σμχου (Μ) Κ. Αράπη, Τμχη ΔΑΩΔΠ/ΤΠΣΑΩ, Ασμχου (ΜΑ) Δ. Αδαμόπουλου, αρμόδιου χειριστή του ΔΑΟΔΠ/ΤΣΑΩ και του Επγου (ΜΗ) Δ. Αναστασόπουλου, αρμόδιου χειριστή του ΔΑΩΔΠ/ΤΠΣΑΩ, από πλευράς ΓΔΑΕΕ/ΔΑΟΔΠ και του εκπροσώπου της αντισυμβαλλόμενης στη σύμβαση ΑΩ 16/99 εταιρίας ΤHALES AIR SYSTEMS S.A. κ. Dominique Menard συνοδευόμενο από την κο. Μαρία Αντζουλή της THALES HELLAS S.A.

Στην εν λόγω συνάντηση, συζητήθηκαν ζητήματα τα οποία αφορούσαν την εξέλιξη της πρότασης τροποποίησης No 3 της σύμβασης. ΑΩ 16/99 και τα. αιτήματα πίστωσης της εταιρίας.