Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου – Υπολογισμού και Πιστοποίησης ΕΠΑ Σύμβασης 003Α/09 μεταξύ ΓΔΑΕΕ και Εταιρείας ΕΑΣ ΑΒΕΕ.

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Ευάγγελου Βασιλάκου, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης προμήθειας του ΥΠΕΘΑ με την εταιρεία ΕΑΣ ΑΒΕΕ, συγκροτήθηκε η αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΘΑ για τον έλεγχο, υπολογισμό και πιστοποίηση Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ).