Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου – Υπολογισμού και Πιστοποίησης ΕΠΑ Σύμβασης 0071Α/09 (4ου Συμβατικού Έτους Κυρίας Σύμβασης 58Α/05), μεταξύ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΟΥΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Ευάγγελου Βασιλάκου, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης προμήθειας της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ με την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΟΥΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ συγκροτήθηκε αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΘΑ για τον έλεγχο, υπολογισμό και πιστοποίηση Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ).