Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Σύμβαση 0029Μ/09 – Συγκρότηση ΟΕΠ

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Ευάγγελου Βασιλάκου, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, του Κανονισμού Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας Αμυντικού Υλικού και στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης προμήθειας της ΑΣΔΥΣ με την εταιρία ΑΚΜΩΝ Α.Ε. ανατέθηκε σε αρμόδια Επιτροπή της ΓΔΑΕΕ το έργο της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας.