Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Σύμβαση 4/97 (Πρόγραμμα Αναβάθμισης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Α/Φ F-4E).

Στις 02 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στo ΓΕΑ μεταξύ των αρμόδιων επιτελών της Δνσης Γ3, Σμχου (ΜΗ) Κ. Νικολακόπουλου και Σγου (ΜΗ) Θ. Πούτου, με τους εκπροσώπους της εταιρείας EADS κ. Α. Πηλό και κ. Lorenz Haunschild.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση επί της προόδου υλοποίησης συμβατικά προβλεπόμενων ενεργειών της εταιρείας.