Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Σύμβαση ΑΩ Νο 01/09 – Ανάθεση Έργου Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας.

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Ευάγγελου Βασιλάκου, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, του Κανονισμού Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας Αμυντικού Υλικού και στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης αντισταθμιστικών ωφελημάτων του ΥΠΕΘΑ με την Εταιρεία Eurocopter ανατέθηκε σε αρμόδια επιτροπή της ΓΔΑΕΕ το έργο της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας.