Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση επιτελή της Δνσης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας με εκπρόσωπο της εταιρείας ΒΑΕ Systems.

Την 27-11-2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ, μεταξύ του αρμόδιου επιτελή του ΤΠΣΑΩ/ΔΑΩ&ΔΠ Πλωτάρχη Π. Γεωργακούδη ΠΝ και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρείας ΒΑΕ Systems Surfase Ships Ltd (BVT Surface Fleet) k. Paul Sumner.

Στην εν λόγω συνάντηση ,συζητήθηκαν ζητήματα τα οποία αφορούσαν την επικείμενη τροποποίηση υπ΄αρίθμ. 7 της Σύμβασης ΑΩ 4/2000, καθώς επίσης θέματα που αφορούσαν αιτήσεις πιστώσεως της εταιρείας και Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων της Σύμβασης.