Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση Επιτροπής Διαπραγματεύσεων ΓΔΑΕΕ με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας "RIDGE" νια την Τροποποίηση No 1 της Σύμβασης ΑΩ 01/05.

Την 18 Δεκ 09 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ, μεταξύ της επιτροπής διαπραγματεύσεων που έχει συγκροτηθεί από τη ΓΔΑΕΕ για την Τροποποίηση Να 1 της Σύμβασης ΑΏ 01/05 και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας BRIDGE" κ. Ροζολή.