Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση με Εκπρόσωπο της Εταιρείας "SAFRAN"

Την Πέμπτη 15 Οκτ 20, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ από εκπροσώπους της εταιρείας "SAFRAN" (κ.Jean Defos du Rau και κα. Frederic Fourciangue), με σκοπό την ενημέρωση τους επί της δυνατότητας
υποστήριξης των κινητήρων των Ε/Π ΝΗ90.