Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση με Εκπροσώπους της εταιρείας "ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ"

Την Πέμπτη 22 Νοε 18, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σε προσωπικό της Δνσης 
Πεζικού και της Σχολής Πεζικού, με θέμα "Νέες Τάσεις στον Εξοπλισμό 
-Ιματισμό του Σύγχρονου Μαχητή" από τους εκπροσώπους της εταιρείας 
"ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ", κ. Σπυρίδων Αριστομενόπουλο και κ. Δημήτριο 
Μπέλμπα.