Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας "DYNAMIT NOBEL DEFENCE"

Την Πέμπτη 10 11:00 ΔΕΚ 20, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ μέσω τηλεδιάσκεψης, των προτάσεων της εταιρείας "DYNAMIT NOBEL DEFENCE" σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες φορητών    Α-Τ όπλων κατασκευής της, από τους εκπροσώπους της εταιρείας, κ. Jens nBeimford, Διευθυντή Πωλήσεων Ευρώπης και κ. Δημήτριο Κουτσούκο Τεχνικό Αντιπρόσωπο και Σύμβουλο.