Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας «HDVS/KMW»

Την Τρίτη 11 Φεβ 20, στις εγκαταστάσεις των 24 ΕΜΑ και ΚΕΞ, της ΧΧΙΙΙ
ΤΘΤ (Στρδο «ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ»), πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Werner
Christian Wex, τεχνικού προσωπικού της εταιρείας «HDVS/KMW», με θέμα τη
διερεύνηση της δυνατότητας αναβάθμισης/ενημέρωσης του λογισμικού
εξομοίωσης της αίθουσας ΗΝΙΟΧΟΣ και των εξομοιωτών ΑΤΤ αρμάτων LEO2 HEL
του ΚΕΞ.