Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας "HELENIC SMALL ARMAS LTD"

Την Δευτέρα 14 11:00 Δεκ 20, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σε επιτελείς του ΓΕΣ, της πρότασης της εταιρείας "HELENIC SMALL ARMAS LTD", από τους εκπροσώπους της κυρίους Διονύσιο Ξένο
-Κασσιανό, Ιωάννη Αράπκουλε και Νικόλαο Αθανασιάδη, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου τυφεκίου του ΕΣ.