Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας “MAGAL SECURITY SOLUTIONS”

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου του 2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσίαση της εταιρείας “MAGAL SECURITY SOLUTIONS” από τον εκπρόσωπο της κ. Κομπόπουλο Δημήτριο σχετικά με συστήματα ασφαλείας και τεχνολογία ανίχνευσης παράνομης συνοριακής εισβολής (χερσαίας και θαλάσσιας) σε επιτελείς του ΓΕΣ και ΓΕΝ.