Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας MBDA

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, συνάντηση των εκπροσώπων της εταιρείας «MBDA», κα. Annie-Kristina Ramon (Senior Executive for Greece, Caucasus and Central Asia)
κ. Christian Destin (Customer Support and Services), κ. Gerard Aumont (Customer Support and Services for Greece), κ. Vincent Bonniot (Commercial Operations Manager) και κ. Jean- Marc Bouchilloux (Technical and Military
Operations), με αρμόδιους επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση τεχνικών θεμάτων που αφορούν στην υποστήριξη όπλων και συναφούς εξοπλισμού γαλλικής κατασκευής της ΠΑ.