Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάντηση με Εκπρoσώπους των Εταιρειών «KAIROI LLC» και «OSHKOSH Defense»

Την 04 Φεβ 20, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπροσώπων των εταιρειών
«KAIROI LLC» και «OSHKOSH Defense» στο ΓΕΣ, αποτελούμενη από τους κ.κ.
MILLER Scott Alan, BAKER Gregory Wayne και STREBEL Paul Jacob. Σκοπός
της επίσκεψης ήταν η ενημέρωσή τους σχετικά με τη δράση απόκτησης νέου
οχήματος Γενικής Χρήσης (ΓΧ) επ' ωφελεία των Ελληνικών ΕΔ, ενώ παράλληλα
οι εκπρόσωποι των παραπάνω εταιρειών ενημέρωσαν το ΓΕΣ για τα
διατιθέμενα μέσα προς αντικατάσταση ανάλογων οχημάτων που βρίσκονται σε
υπηρεσία, καθώς και τις δυνατότητες υποστήριξης των οχημάτων τύπου
«OSHKOSH», τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται από τον Στρατό Ξηράς, παρουσία
και του εκπροσώπου του ODC/Greece, Major John P. Scimone.