Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνάτηση της εταιρείας «HDVS» με επιτελείς του ΓΕΣ

Την Τρίτη 30 Ιουλ 19, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Δντών και επιτελών των ΓΕΣ/ΔΙΤ-ΔΠΒ με στελέχη της εταιρείας «HDVS» με επικεφαλής τους κ. Δομτζίδη Απόστολο και κ. Αθανάσιο Λαγιόκαπα, με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων συντήρησης αρμάτων και μέσων Πυροβολικού.