Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 2 της Σύμβασης ΑΩ 20/99.

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Ευάγγελου Βασιλάκου, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και στο πλαίσιο σχετικής τροποποίησης σύμβασης προμήθειας του ΥΠΕΘΑ με την εταιρεία EDSN Deutschland GmbH, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών αρμόδιας Επιτροπής της ΓΔΑΕΕ.