Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υλοποίηση Σύμβασης FOS 01/06 AUP Α/Φ PI-2000

Στις 02 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) στην Ελευσίνα, μεταξύ των αρμόδιων επιτελών Σμχου (ΜΗ) Τζιάκη Σπ. και Υπσγου (ΤΜΠ) Παπαβλασσόπουλου Βασ., με τους εκπροσώπους της εταιρείας EADS κ. Τάσο Πηλό και κ. Lorenz Haunschils.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η τακτική ενημέρωση επί θεμάτων υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης.