Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Δελτίο Τύπου από το Γραφείο της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΘΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2016-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Στην τριετία 2016-2019, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά, ένα πλέγμα δράσεων για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που σχεδίασε και υλοποίησε με το επιτελείο της, η Ειδική Γραμματέας ΥΠΕΘΑ, Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, λαμβάνοντας τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα, αλλά και της μέριμνας για το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού του ΥΠΕΘΑ, καθώς επίσης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του.  Η συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου αφορά τις εξής τρείς (3) θεματικές:

 1.  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • Δημιουργία οργανωτικής δομής του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα (ΕΔΤ), δηλαδή της μοναδικής διακλαδικής υπηρεσίας που διαχειρίζεται το σύνολο των θεμάτων του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου (ΦΕΚ 406/Β΄/2018). Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργούσε από το 1994, χωρίς να διαθέτει δομή ούτε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και οργανικές θέσεις. Ο ΕΔΤ σήμερα λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και αποτελείται από τέσσερα τμήματα (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικής Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα Μέριμνας Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης).  Δημιουργία ιστοσελίδας, της εν λόγω Υπηρεσίας (www.edt.mil.gr), για την ενημέρωση του πολιτικού προσωπικού.
   
 • Έκδοση, μετά από δεκαέξι (16) χρόνια, νέου Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ (Π.Δ. 79/18 σε αντικατάσταση του Π.Δ. 290/02).
   
 • Συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου για την κατάρτιση 13.912 ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας πολιτικού προσωπικού και 1.036  ειδικών περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης.
   
 • Υλοποίηση μεταβατικών τοποθετήσεων του συνόλου των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του πολιτικού προσωπικού ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/18 και το  ν.4492/17.
   
 • Έκδοση - Δημοσίευση Προκήρυξης για την επιλογή του Υποδιοικητή της ΕΜΥ, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις ΥΠΕΘΑ.
   
 • Έκδοση - Δημοσίευση Προκηρύξεων για την επιλογή προϊσταμένων Δ/νσεων και Υπ/νσεων οργανικών μονάδων του υπουργείου, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις ΥΠΕΘΑ.
   
 • Ένταξη του ΥΠΕΘΑ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν.4440/16) με την ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και αντίστοιχη υποβολή αιτημάτων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη 340 θέσεων με μετατάξεις, από άλλους φορείς.
   
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας διορισμού/προσλήψεων 600 υπαλλήλων, σύμφωνα με διάφορες διατάξεις (ν.1911/90, ν.2190/94, ν.4576/18 κλπ).
   
 • Υποβολή αιτημάτων στο Υπουργείο Εργασίας για κάλυψη 591 θέσεων εργασίας μέσω του Εδικού Προγράμματος Απασχόλησης, για άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ (brain drain) του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ.
   
 • Υποβολή αιτήματος, στο  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για έγκριση διορισμού 2.177 υπαλλήλων, στο πλαίσιο τετραετούς προγραμματισμού προσλήψεων σύμφωνα με το  ν.4590/19. 
   
 • Αποστολή,  στο ΑΣΕΠ, αίτημα έκδοσης προκήρυξης διορισμού 73  υπαλλήλων, για κάλυψη αναγκών Πολεμικού Ναυτικού και 6 υπαλλήλων για κάλυψη αναγκών Πεδίου Βολής Κρήτης.
   
 • Έκδοση ΚΥΑ για τη μεταφορά, στο ΥΠΕΘΑ, 2 υπαλλήλων από την Ηλεκτρομηχανική Κύμης (ΦΕΚ 1400/Γ΄/2018), ενώ στο στάδιο υπογραφών βρίσκεται η διαδικασία μεταφοράς 17 υπαλλήλων από την ΕΛΒΟ στο Υπουργείο (ν.4440/16, άρθρο 40).

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Δημιουργία Δικτύου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για το Πολιτικό Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του συνόλου των υπαλλήλων του σε όλη την επικράτεια. Το εν λόγω μεταρρυθμιστικό εγχείρημα παρουσιάστηκε στο Συνέδριο του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος την 1η Φεβρουαρίου 2019.
   
 • Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι 273 εκπαιδευτές (144 δημόσιοι υπάλληλοι και 129στρατιωτικοί υπάλληλοι).
   
 • Κατά το έτος 2018, πραγματοποιήθηκαν 9 πιλοτικά επιμορφωτικά προγράμματα, σε Μονάδες-Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, σε όλη την επικράτεια, σε βασικές δεξιότητες Η/Υ, στα οποία συμμετείχαν 118 υπάλληλοι.
   
 • Το α΄ εξάμηνο  2019 υλοποιήθηκαν 17 επιμορφωτικά προγράμματα με τη συμμετοχή 208 υπαλλήλων ενώ, για το β΄ εξάμηνο έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 6 επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία αναμένεται η συμμετοχή 116υπαλλήλων.
   
 • Για το έτος 2020, έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση  6 επιμορφωτικών προγραμμάτων στη ΣΠΗΥ, με φυσική παρουσία και 6 με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), με στόχο τη συμμετοχή, τουλάχιστον 400υπαλλήλων.
   
 • Η Ειδική Γραμματέας, Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, επισκέφθηκε από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου 2018, τη Σχολή Επιμόρφωσης για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας, στη πόλη Μπουρζ, στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών, σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
   
 •  Αξιοποίηση υλικοτεχνικής υποδομής, εγκαταστάσεων και προσωπικού της ΣΠΗΥ και του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα, για βιντεοσκόπηση σειράς μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με αντικείμενο το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και σκοπό την αποκλειστική χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού και της πλατφόρμας από τους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ.
   
 • Χορήγηση από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο συνεργασίας με το ΕΚΠΑ, 5 υποτροφιών και έκπτωση 10% σε όλους τους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ, για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
   
 • Χορήγηση από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ δωρεάν υποτροφιών σε προγράμματα e-learning, καθώς και 50 υποτροφιών με έκπτωση 75%.
   
 • Με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματέα τροποποιήθηκε το άρθρο 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, περί κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων και ειδικά για τους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ, εκτός από τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ (ΕΚΔΔΑ), μοριοδοτείται πλέον και η επιμόρφωση που παρέχεται από τη ΣΠΗΥ.
   
 • Το ΥΠΕΘΑ συμπεριλαμβάνεται στους δυνητικούς δικαιούχους στους οποίους η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, απηύθυνε πρόσκληση το Μάιο 2019, προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων) με σκοπό την ένταξη και χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Το ΥΠΕΘΑ θα υποβάλλει πρόταση, στο προσεχές διάστημα, που αφορά ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για το πολιτικό προσωπικό.

 

 1. ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • Επίλυση χρόνιων θεμάτων και ζητημάτων που απασχολούν το πολιτικό προσωπικό, μετά από συχνές επισκέψεις στους χώρους εργασίας των υπαλλήλων  (Ναύσταθμοι, Εργοστάσια, Συνεργεία κ.α.) και συναντήσεις με τα σωματεία των εργαζομένων.
   
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας για την έκδοση υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ 4979/Β΄/2018) με την οποία παρέχεται  στους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ το δικαίωμα υγειονομικής εξέτασης από τους Ιατρούς των  Μονάδων-Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ. Την παρούσα χρονική στιγμή πραγματοποιούνται, αρμοδίως, οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), για το σύνολο του προσωπικού (στρατιωτικού και πολιτικού).
   
 • Κάλυψη, σε τακτική βάση, των αναγκών του τεχνικού προσωπικού του υπουργείου σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Την τριετία 2016-2019 διατέθηκαν τα εξής ποσά:
 • 2017:  30.000 ευρώ
 • 2018:  42.400 ευρώ
 • 2019:  45.000 ευρώ
   
 • Υποβολή Υπομνήματος (περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης/προτάσεις)  στη Διυπουργική Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
   
 • Καθοριστική παρέμβαση γραφείου Ειδικής Γραμματέα, κατόπιν αιτήματος Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΘΑ-ΓΕΣ Ν. Λάρισας, για τη διάθεση πίστωσης από το ΓΕΣ ύψους επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός ευρώ και οκτώ λεπτών (7.151,08 €) για αντικατάσταση φίλτρων εξαερισμού τμήματος συσσωρευτών. Δεδομένης της εκπομπής σωματιδίων μολύβδου και λοιπών ρύπων  στο Συνεργείο Παραγωγής Συσσωρευτών μολύβδου οξέος που λειτουργεί στο 303 ΠEΒ στη Λάρισα και του άμεσου κινδύνου που συνεπάγεται για την υγεία των εργαζομένων σε αυτό, η αντικατάσταση των εν λόγω φίλτρων κρίθηκε άκρως απαραίτητη.
   
 •  Διατέθηκε επίσης πίστωση ύψους σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €), για την αντικατάσταση φθαρμένης και υψηλής επικινδυνότητας στέγης χώρου εργασίας υπαλλήλων του 303 ΠΕΒ στη Λάρισα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων.
   
 • Συνδρομή στη δρομολόγηση θεμάτων για την αναβάθμιση του Οικισμού Ε/Τ «Ρήγας Φεραίος», όπου διαμένει πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του 304 ΠΕΒ καθώς και γειτονικών Μονάδων ( κατασκευή πρότυπης, πιστοποιημένης παιδικής χαράς, τα εγκαίνια της οποίας τελέστηκαν από την Ειδική Γραμματέα ΥΠΕΘΑ το Μάιο 2017, επισκευή και συντήρηση του αποχετευτικού και ηλεκτρολογικού δικτύου, δρομολόγηση ενεργειών για σταδιακή χρηματοδότηση των λοιπών αναγκών του Οικισμού).
   
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, κατόπιν σχετικού αιτήματος Σωματείου Εργαζομένων στο 700 ΣΕ και στο Χημείο Στρατού, για άμεση επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς του προσωπικού του Εργοστασίου με υπηρεσιακά οχήματα. Κατόπιν προώθησης του αιτήματος στην ιεραρχία του ΓΕΣ, το θέμα διευθετήθηκε με την άμεση επισκευή τεσσάρων (4)υπηρεσιακών λεωφορείων.
   
 • Ορισμός της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΘΑ ως Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής των όρων Σύμβασης με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την ίση αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία.
   
 • Ψήφιση νόμου, κατόπιν νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, για τον καθορισμό  των Μονάδων-Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ  που λειτουργούν σε καθεστώς δωδεκάωρης και εικοσιτετράωρης λειτουργίας (ν.4609/19, άρθρο 43).
   
 • Συμβολή στην τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 65 του ν.4427/2016 για την συμπερίληψη της ΕΜΥ στους δικαιούχους φορείς των ποσών από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια των πτήσεων (Eurocontrol).
   
 • Συντονισμός διαδικασιών για τη σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ σχετικά με τη διαχείριση και κατανομή εσόδων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eurocontrol. Ειδικότερα καθορίστηκε η σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΜΥ για την κάλυψη των εξόδων της σε ανάγκες λειτουργίας,  προσωπικού και επενδύσεων από τον υπόψη Οργανισμό.  Έτσι η ΕΜΥ αποκτά πόρους οι οποίοι θα διατίθενται για επενδύσεις, εκπαίδευση όπως και αποζημιώσεις προσωπικού.  Η ΚΥΑ βρίσκεται σε τελικό στάδιο υπογραφών και αφορά το σύνολο του προσωπικού (στρατιωτικό και πολιτικό).