Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Παρουσία ΥΦΕΘΑ κ. Β. Μιχαλολιάκου σε ημερίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Οδηγία SEVESO)».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Β. Ι. Μιχαλολιάκος, παρέστη σε ημερίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Οδηγία SEVESO)». Στην ημερίδα επίσης συμμετείχαν ο Υφυπουργός κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Πολιτείας.

Ο κ. Μιχαλολιάκος κατά το χαιρετισμό του παρουσίασε το έργο που υλοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε ό,τι αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης είτε όταν αυτά προκαλούνται από τις δραστηριότητες των Ε.Δ. είτε από φυσικές καταστροφές ή δραστηριότητες τρίτων.

Ο Υφυπουργός παρουσίασε ενδεικτικά σημεία των δράσεων του Υπουργείου για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων:

Εκπαιδεύτηκαν 252 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ως Τεχνικοί Ασφαλείας, οι 69 εκ των οποίων έλαβαν πιστοποίηση διεθνούς κύρους από τον Αγγλικό φορέα IRCA, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001. Οι εκπαιδευμένοι αυτοί Τεχνικοί Ασφαλείας έχουν στελεχώσει τα 154 Γραφεία Υγείας και Ασφάλειας που έχουν εγκαθιδρυθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Συντάχθηκε με βάση την αποκτηθείσα γνώση επιστημονικά τεκμηριωμένη Μεθοδολογία ελέγχου των στρατοπέδων,

Επιθεωρήθηκαν από τους εκπαιδευμένους Τεχνικούς Ασφαλείας και τα 632 στρατόπεδα της ελληνικής επικράτειας, εντοπίστηκαν 19.097 προβλήματα συνολικού εκτιμώμενου κόστους 71,3 εκατομμυρίων ευρώ και συντάχθηκαν οι αντίστοιχες Μελέτες Εκτίμησης Επικινδυνότητας για το καθένα από αυτά.

Από το σύνολο των παραπάνω προβλημάτων, ταξινομήθηκαν ως αμέσου προτεραιότητας 2.390  προβλήματα για την αντιμετώπιση των οποίων διατέθηκαν για το 2006 κονδύλια ύψους 18,95 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στις Ένοπλες Δυνάμεις το οποίο αποτελείται από 18 Διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας, που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001, καθώς και από πλήθος οδηγιών. Βασική αρχή αυτού του Συστήματος είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που εντοπίζονται κατόπιν επιστημονικά τεκμηριωμένης επιθεώρησης όλων των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και η λήψη των κατά περίπτωση απαιτούμενων μέτρων πρόληψης.

Ο κ. Μιχαλολιάκος ανέφερε ότι σε ότι αφορά τους κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης, το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένη διαδικασία με τίτλο «Ετοιμότητα και Ανταπόκριση σε Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης» για την αντιμετώπιση και διαχείριση Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.

Ο κ. Υφυπουργός επισήμανε ότι στα πλαίσια εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας, πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006, υπό την αιγίδα του Πολεμικού Ναυτικού, σειρά ασκήσεων ευρείας κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή των Ναυστάθμων Σαλαμίνας και Κρήτης, με σκοπό την επιβεβαίωση των δυνατοτήτων τον συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών του, της πληρότητας και καταλληλότητας των διατιθέμενων μέσων, καθώς και του επιπέδου εκπαιδεύσεως του προσωπικού, για αντιμετώπιση μείζονος ατυχήματος. Οι ασκήσεις διεξήχθησαν με τη συνδρομή φορέων της Πολιτείας, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και η Ελληνική Αστυνομία.