Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Συνεδρίαση ΣΑΜ

 

Το ΣΑΜ συνήλθε την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη και ενέκρινε τον νέο αναθεωρημένο Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό (ΕΑΣ) και το Πενταετές Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων (ΠΠΔ) του ΥΠΕΘΑ 2007-2011, ενώ συζήτησε θέματα επιχειρησιακής φύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Ο ΕΑΣ είναι ένα θεσμικό κείμενο που αποσκοπεί στον ορθολογικότερο σχεδιασμό της ανάπτυξης των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), για να επιτευχθούν οι εθνικοί σκοποί ασφάλειας και άμυνας όπως αυτοί καθορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ). Η ανάγκη για την αναθεώρηση του ΕΑΣ προέκυψε από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, την ψήφιση του νέου νόμου περί Προμηθειών των ΕΔ και την απαίτηση να περιλάβει θέματα που δεν αντιμετωπίζονται έως τώρα.

Το ΠΠΔ εντάσσεται στον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό (ΕΑΣ) και συγκεκριμένα στον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό, αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια υλοποίησης του Συστήματος Αμυντικής Σχεδίασης, Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού (ΣΑΣΠΠ) και περιλαμβάνει κάθε μορφής δραστηριότητα είτε έχει οικονομικό κόστος είτε όχι.

Φωτογραφικό Υλικό