Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ

Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ
Υπογραφή από ΑΝΥΕΘΑ Πάνο Ρήγα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Προγραμματικής Σύμβασης για μελέτη κατασκευής νέων Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Ρήγας και η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου υπέγραψαν σήμερα Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 στο ΥΠΕΘΑ την Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού (ΑΒΥΥ), προϋπολογισμού ύψους 590.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τη χρηματοδότηση της προμήθειας ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των στρατιωτικών νοσοκομείων της Αττικής, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου Φαρμακευτικών Εργαστηρίων (ΦΕ), συνολικού εμβαδού 3.600 τ.μ. περίπου, στο Στρατόπεδο "Αποστολίδη", το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή φαρμακευτικού υλικού συμπεριλαμβανομένων ενέσιμων προϊόντων. Το κτίριο θα περιλαμβάνει τους κύριους και βοηθητικούς χώρους, τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τον απαιτούμενο Μηχανολογικό Εξοπλισμό για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας όλων των προϊόντων του. Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, καθώς και η κατασκευή νέας πύλης εισόδου του Στρατοπέδου.