Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γενικός Γραμαμτέας ΥΠΕΘΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ