Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Χορήγηση Αιγίδας ΥΠΕΘΑ

Το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της υποστήριξης των κοινωνικών δραστηριοτήτων έχει τη δυνατότητα να χορηγεί την αιγίδα του σε επιλεγμένες δράσεις. Οι δράσεις αυτές δύναται να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται, πρωτίστως, από φορείς με αντικείμενα τα οποία άπτονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ στο χώρο της εθνικής άμυνας και ασφάλειας καθώς επίσης και με την ενίσχυση πρωτοβουλιών που αφορούν την προώθηση του κοινωνικού έργου των ΕΔ, στις σχέσεις τους με το κοινό και ιδιαιτέρα τους νέους.

Με τον όρο αιγίδα του ΥΠΕΘΑ, νοείται η παραχώρηση ηθικής υποστήριξης σε δράσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται συμφώνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους όπως αυτοί περιγράφονται στα προβλεπόμενα κείμενα και δεν συνεπάγεται οικονομική ή υλική υποχρέωση για τις ΕΔ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης, τους όρους χορήγησης αιγίδας καθώς επίσης και την αίτηση χορήγησης αιγίδας παρακαλούμε πατήστε εδώ.