Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και ΑΚΕ (υπ. Αριθμ. 4583/497/21-12-2018) με θέμα: «Ποιες οι ακριβείς συμβάσεις χρηματοδότηση των οποίων θα θεωρείται νόμιμη χωρίς άλλες διατυπώσεις.»

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και ΑΚΕ (υπ. Αριθμ. 4583/497/21-12-2018) με θέμα: «Ποιες οι ακριβείς συμβάσεις χρηματοδότηση των οποίων θα θεωρείται νόμιμη χωρίς άλλες διατυπώσεις.»

Ερώτηση 4583/497/21-12-2018 της Βουλής των Ελλήνων

Κατόπιν σχετικής τροπολογίας, η οποία αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Δαπάνες που διενεργήθηκαν για τις δράσεις της παρ. ι του άρθρου 96 του Ν. 4368/2016 (Α’ 21) μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος πιστώσεων του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου».

Αναφέρεται ότι οι διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εμπλέκονται στην κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και μεταναστών στους τομείς μεταφοράς, σίτισης και υγειονομικής περίθαλψής τους, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με οικονομικές εκκρεμότητες.

Με την ως άνω τροποποίηση καθίσταται δυνατή η εξόφληση οφειλών στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης. Θα θεωρούνται νόμιμες και θα μπορούν να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος πιστώσεων του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους, δαπάνες που διενεργήθηκαν για την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.ΓΙ.Υ.), Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των Ανοιχτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και λαθρομεταναστών, σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη αυτών.

Συνέπεια. των ανωτέρω ερωτάσθε:

  • Παρακαλώ να προσκομιστεί σχετική αναλυτική λίστα των συμβάσεων και το ακριβές ύψος αυτών.

  • Για ποιους λόγους θεωρούνται οι ανωτέρω συμβάσεις νόμιμες αναδρομικώς;

 

Ο Βουλευτής

Δημήτρης Καμμένος