Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1877/30-11-2018) με θέμα: «Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου 4305 και στους στρατιωτικούς γονείς παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1».

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1877/30-11-2018) με θέμα: «Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου 4305 και στους στρατιωτικούς γονείς παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1».

Ερώτηση 1877/30-11-2018 της Βουλής των Ελλήνων

Σε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό το αυτονόητο που ισχύει για όλους τους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα...

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) με την παρούσα επιστολή σκοπεύει να αναδείξει ένα μείζον κοινωνικό και οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι μας και να συνεγείρει την ευαισθησία σας ευελπιστώντας σε μια ίση κατά αντιστοιχία, μεταχείριση και αντιμετώπιση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, με αυτή των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα:

2. Σύμφωνα με τις § 4 και 5 του Άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την § 8 του Άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και το Άρθρο 27 του (β) σχετικού,

«Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.6. 193/1988 (ΑΣ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική), ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.»,…….«Τη χρήση μειωμένου ωραρίου δικαιούνται και οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67%και άνω.»

οι ευεργετικές παροχές που χορηγούνταν σε όσους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., είχαν παιδιά με, πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω επεκτείνονται και σε υπαλλήλους με παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω καθώς και σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67%και άνω».

3. Επισημαίνεται ότι με το (γ) σχετικό ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) χωρίς επιπλοκές, εντάχθηκε στις μη αναστρέψιμες παθήσεις έπειτα από αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.»

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Έχετε την πολιτική βούληση να επεκτείνετε τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4305 και στους στρατιωτικούς γονείς παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1;Αν ναι ποιο το χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής παρέμβασής σας;

Ο βουλευτής,

Νίκος Ι. Νικολόπουλος