Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6891/08-04-2018) με θέμα: «Χορήγηση Ειδικής Άδειας μετ' αποδοχών στο στρατιωτικό προσωπικό που απασχολείται σε ακτινολογικά ή ραδιολογικά εργαστήρια.»

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6891/08-04-2018) με θέμα: «Χορήγηση Ειδικής Άδειας μετ' αποδοχών στο στρατιωτικό προσωπικό που απασχολείται σε ακτινολογικά ή ραδιολογικά εργαστήρια.»

Ερώτηση 6891/08-04-2018 της Βουλής των Ελλήνων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΕΣΠΕΕΧ), η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο 4600/2019 με θέμα: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

Στο άρθρο 99 παράγραφος 1, του σχετικού νόμου αναφέρεται ότι: «αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, καταλαμβάνουν όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη ή ανήκουν στο προσωπικό των τμημάτων του Κυτταρολογικού, της Παθολογικής Ανατομικής, του Βιοχημικού, της Γενετικής, της Ιολογίας και της Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, πλην ιατρών, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και σε όσους υπηρετούν ως πολιτικό προσωπικό με τις παραπάνω ειδικότητες στα στρατιωτικά νοσοκομεία και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στα εργαστήρια των στρατιωτικών νοσοκομείων, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, εργάζεται και στρατιωτικό προσωπικό, χωρίς να λαμβάνει την αντίστοιχη άδεια που λαμβάνει το πολιτικό προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο αντίστοιχων ειδικοτήτων στρατιωτικό προσωπικό που εργάζεται σε χώρους υγειονομικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (στρατιωτικά νοσοκομεία, ΝΙΜΤΣ, κ.α.), δεν χορηγείται η προαναφερόμενη επιπρόσθετη ειδική άδεια μετ’ αποδοχών, αντίστοιχη της απολαβής του πολιτικού προσωπικού.

ΕΡΩΤΩΝΤAΙ οι κ.κ Υπουργοί:

Τι μέτρα προτίθεται να θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση απαλοιφή της διάκρισης ανάμεσα στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό της ίδιας ειδικότητας και απασχόλησης, σε χώρους υγειονομικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας;


 

Οι βουλευτές,

Θανάσης Παφίλης

Λιάνα Κανέλλη

Μανώλης Συντυχάκης

Σταύρος Τάσσος