Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6942/09-04-2018) με θέμα: «Καθυστερούν οι θεσμικές αλλαγές για την Υγειονομική Περίθαλψη των εν ενεργεία Στρατιωτικών»

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6942/09-04-2018) με θέμα: «Καθυστερούν οι θεσμικές αλλαγές για την Υγειονομική Περίθαλψη των εν ενεργεία Στρατιωτικών»

Ερώτηση 6942/09-04-2018 της Βουλής των Ελλήνων

Κύριε Υπουργέ,

Υγειονομική διάκριση εις βάρος τους καταγγέλλουν οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί ζητώντας ελαστικότερες μορφές πρόσβασης σε δομές Υγείας, κατ' επιλογή του ασφαλισμένου εν ενεργεία στρατιωτικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ. 432/1983, η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται στους δικαιούχους αποκλειστικά από τους Γιατρούς των Μονάδων και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όταν είναι αδύνατη η πρόσβαση σε αυτά, δικαιούνται περίθαλψη ως εσωτερικοί ασθενείς, κατά προτεραιότητα, στα κρατικά Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Ιδιωτικές Κλινικές και ως εξωτερικοί ασθενείς από ιδιώτες γιατρούς, εφόσον δεν είναι δυνατή η περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία των Κρατικών Νοσοκομείων ή Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Το παραπάνω πλαίσιο θεωρείται ασφυκτικό, γι’ αυτό ζητούν να τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα ιδιώτες ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), αλλά και εξειδικευμένης περίθαλψης Δευτεροβάθμιου επιπέδου δημοσίων και ιδιωτικών δομών, όπως παρέχεται στους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες.

Σύμφωνα με την Ένωση Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ) κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκεται υπό επιτελική επεξεργασία σχέδιο ΠΔ, με το οποίο θεσπίζεται το νέο πλαίσιο για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο Στρατιωτικό Προσωπικό των Ε.Δ. καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Επιπλέον, σε αναμονή βρίσκονται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ, καθώς εκκρεμούν η επίλυση θεμάτων που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασφαλισμένων, η υπογραφή σχετικής σύμβασης του ΥΠΕΘΑ με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης), καθώς και άλλες θεσμικές αλλαγές.

Κατόπιν τούτων και επειδή:

• Η Υγεία ως ύψιστο αγαθό συνδέεται με την ποιότητα ζωής των εν ενεργεία Στρατιωτικών και των οικογενειών τους

• Η υγειονομική διάκριση που υφίστανται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι άδικη και άνιση

• Αναγνωρίζετε και εσείς πως πρέπει να αναθεωρηθεί το ΠΔ 432/1983

• Η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β' 257/2011) απομείωσε την ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών των εν ενεργεία στρατιωτικών καθόσον δεν υπήρξε αντίστροφη πρόβλεψη

• Οι ιατροί των Μονάδων δεν διαθέτουν ειδίκευση

• Το σημείο πρώτης επαφής της Π.Φ.Υ. του Εθνικού Συστήματος Υγείας πραγματώνεται με ιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας

Ερωτάσθε Κύριε Υπουργέ:

1. Ποιες θεσμικές αλλαγές απαιτούνται και ποιες έχουν δρομολογηθεί για τις αλλαγές στην υγειονομική κάλυψη των εν ενεργεία Στρατιωτικών;

2. Πότε θα υπογράφει η σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ;

3. Η «μονοδρομική» πρώτη επαφή των εν ενεργεία στρατιωτικών με τους άνευ ειδικότητας ιατρούς Μονάδων, υπολειπόμενη προφανώς των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ., με χρήση ειδικευόμενων ιατρών, δεν στερεί από το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τη βέλτιστη αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας τους;

4. Πότε θα ολοκληρωθεί το υπό επιτελική επεξεργασία σχέδιο ΠΔ με το οποίο θεσπίζεται το νέο πλαίσιο για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης;


 

Η βουλευτής,

Φωτεινή Αραμπατζή