Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2972/01-11-2018) με θέμα: «Προκλητική και σχεδιασμένη κυβερνητική 'αμέλεια' για την πορεία υλοποίησης του Εθνικών Προγραμμάτων TAME και ΤΕΑ»

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2972/01-11-2018) με θέμα: «Προκλητική και σχεδιασμένη κυβερνητική 'αμέλεια' για την πορεία υλοποίησης του Εθνικών Προγραμμάτων TAME και ΤΕΑ»

Ερώτηση 2972/01-11-2018 της Βουλής των Ελλήνων

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA) και άλλων πόρων (εφεξής Ειδική Υπηρεσία), του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης λειτουργεί ως Υπεύθυνη Αρχή για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 των σχετικών προγραμμάτων .

Τα δυο Εθνικά Προγράμματα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την εφαρμογή των προβλέψεων της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας και προφανώς δεν προβλέπουν την μεταγενέστερη μεταβολή των συνθηκών.

Ο νέος σχεδιασμός, όσον αφορά την ανακατεύθυνση των πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, προϋποθέτει την αναθεώρηση των Εθνικών Προγραμμάτων και την έγκριση τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας έχει υπάρξει αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος όσον αφορά το σκέλος του προγράμματος TAME (Νοέμβριος 2016) ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την περίπτωση του προγράμματος TEA.

Σύμφωνα μάλιστα με την Ετήσια Έκθεση του TEA (2016) έχει υποβληθεί πρόταση αναθεώρησης του σχετικού ΕΠ στις 30/09/2016 (η έγκριση της οποίας εκκρεμούσε κατά την περίοδο συγγραφής της έκθεσης), με την προσθήκη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ως Δικαιούχο του ΕΠ, για δράσεις επιτήρησης των συνόρων.

Το ΥΠΕΘΑ ήδη περιλαμβάνεται ως δικαιούχος στον αναρτημένο, στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας, «Κατάλογο Χρηματοδοτούμενων Δράσεων ανά Εθνικό Πρόγραμμα» για την δράση "Ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης των χερσαίων, πλωτών και εναέριων μέσων για την επιτήρηση-περιπολία των συνόρων και για την προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής" που εντάχθηκε στις 13/10/2016. Αυτό το έργο δεν έχει εγκριθεί ποτέ από την Ε.Ε., ούτε έχει περιγράφει στο Εθνικό πρόγραμμα!

Σύμφωνα με την ίδια ετήσια έκθεση, για αυτήν την δράση δηλώθηκαν δαπάνες ύφους 42.724.476 ευρώ και περιλήφθηκαν στο αίτημα πληρωμής προς την Ε.Ε. (15/02/2017) με την σημείωση ότι «οι δείκτες αυτής δεν συμπεριλαμβάνονται στους εγκεκριμένους δείκτες του Εθνικού Προγράμματος». Προβληματισμό επίσης προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Επιδότησης για την εν λόγω δράση, προβλέπεται η λήξη της στις 31/12/2016 (χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε αναθεωρηθεί το σχετικό Εθνικό Πρόγραμμα).

Αντίθετα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Πρόγραμμα, δικαιούχος των σχετικών δράσεων είναι η Ελληνική Ακτοφυλακή η οποία, ως γνωστόν, αντιμετώπισε με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση τις προκλήσεις της περιόδου των μαζικών ροών στο Αν. Αιγαίο χωρίς, ωστόσο, να υποστηριχθεί με οικονομικούς πόρους από το TEA παρά την επείγουσα φύση των αναγκών.

Οι πληροφορίες αυτές συγκλίνουν σε προκλητική και σχεδιασμένη κυβερνητική «αμέλεια» για την πορεία υλοποίησης του Εθνικών Προγραμμάτων TAME και TEA και τον πιθανό κίνδυνο απώλειας πολύ σημαντικών πόρων σε πολύ κρίσιμες στιγμές για τη διαχείριση του προσφυγικού.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποια φάση βρίσκεται η αναθεώρηση των Εθνικών Προγραμμάτων TAME και TEA; Ποιοι είναι οι στόχοι της αναθεώρησης για κάθε Εθνικό Πρόγραμμα;

  2. Ποια ήταν τα «παραδοτέα» της δράσης "Ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης των χερσαίων, πλωτών και εναέριων μέσων νια την επιτήρηση-περιπολία των συνόρων και νια την προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής" και ποια χρονική περίοδο αφορούν;

  3. Ποιες δράσεις αφαιρέθηκαν από το Εθνικό Πρόγραμμα ώστε να συμπεριληφθεί αυτή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας; Υπάρχει τρόπος να πληρωθούν από την Ε.Ε. δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα; Πιθανή μεταγενέστερη αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος μπορεί να καλύψει δαπάνες που έγιναν προ αυτής; Έγινε δεκτό από την Ε.Ε. το από 15/02/2017 αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για τη δράση του ΥΠΕΘΑ;

  4. Ποιες από τις δράσεις, που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας, υλοποιήθηκαν, ποιες υλοποιούνται και ποιες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη;

Ο βουλευτής,

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου