Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5760/18-02-2019) με θέμα: «Αξιοπιστία θεσμού κοινοβουλευτικού ελέγχου»

Ερώτηση 5760/18-02-2019 της Βουλής των Ελλήνων

Κύριε Υπουργέ

Σύμφωνα με το Άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής: "καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά."

Σύμφωνα με τα Άρθρα 126- 128Β του Κανονισμού της Βουλής: "οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις."

Σύμφωνα με τα Άρθρα 129 - 132Α του Κανονισμού της Βουλής: "για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση, που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών".

Σύμφωνα με το Άρθρο 133 του Κανονισμού τη Βουλής: "Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό."

Με δεδομένο πως η αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών κρίνεται από τον τρόπο εφαρμογής τους και τον σεβασμό που δείχνουν προς αυτούς οι κατέχοντες θέσεις εκτελεστικής εξουσίας, θεωρώντας τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο ως την ανώτερη θεσμική διαδικασία της Ελληνικής Δημοκρατίας,

ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Πόσες Αναφορές (125 ΚτΒ), πόσες ερωτήσεις (126 -128Β), πόσες Επίκαιρες Ερωτήσεις (129 -132Α), και ποιες Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων (133 ΚτΒ) έχει δεχτεί το Υπουργείο στο οποίο προΐστασθε κατά την χρονική περίοδο ανάμεσα στον Οκτώβριο του 2015 έως και την ημέρα κατάθεσης της παρούσας ερώτησης;

Σε πόσες αντιστοίχως αναφορές, ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων εδόθησαν απαντήσεις εντός της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό της Βουλής διορίας, πόσες απαντήσεις εδόθησαν εκπρόθεσμα και πόσες δεν εδόθησαν ποτέ;

 

 

Ο βουλευτής,

Ιωάννης Σαρίδης