Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5252/01-02-2019) με θέμα: «Αδικαιολόγητη και παράνομη η πρόωρη διακοπή χορήγησης σύνταξης στον Ιωάννη Καραθανάση»

Απάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5252/01-02-2019) με θέμα: «Αδικαιολόγητη και παράνομη η πρόωρη διακοπή χορήγησης σύνταξης στον Ιωάννη Καραθανάση»

Ερώτηση 5252/01-02-2019 της Βουλής των Ελλήνων

Ο Ιωάννης Καραθανάσης είναι τέκνο του Χριστόδουλου Καραθανάση, κυβερνήτη του ελικοπτέρου του Πολεμικού μας Ναυτικού, που κατέπεσε εν ώρα καθήκοντος εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία στα Ίμια την 31η Ιανουάριου 1996. Σε αναγνώριση της θυσίας του πατέρα του, το Ελληνικό Κράτος, με το άρθρο 5 του Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ Α' 189) επέκτεινε την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α' 120) περί συνταξιοδότησης των οικογενειών θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος σε αυτούς και στην περίπτωση των οικογενειών των θανόντων στα Ίμια.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο γ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΓΊΔ 169/2007) «Τα άγαμα αγόρια που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της χώρας ή σε ισότιμες με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας δικαιούνται σύνταξη μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο οργανισμός της κάθε σχολής ή του κάθε Ι.Ε.Κ. κατά περίπτωση, και για ένα ακόμη έτος εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως, όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και του 22ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε Ι.Ε.Κ.».

Τον Αύγουστο του 2018 ο ΕΦΚΑ διέκοψε παράνομα, απροειδοποίητα και αδικαιολόγητα την καταβολή της σύνταξης που χορηγείτο στον Ιωάννη Καραθανάση, χωρίς ο τελευταίος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του (αφού τυγχάνει γεννηθείς την 21/10/1994), αλλά ούτε και να έχει περατώσει τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Για ποιο λόγο διεκόπη τον Αύγουστο του 2018 η καταβολή της σύνταξης, που δικαιούταν σύμφωνα με τους Ν. 2435/1996 και 1897/1990 και το ΠΔ 169/2007 μέχρι και τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή την περάτωση των σπουδών ο Ιωάννης Καραθανάσης, αν και δεν είχε πληρωθεί καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις;

2) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν τα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε να χορηγηθεί αναδρομικά στον Ιωάννη Καραθανάση το ποσό της σύνταξης που δικαιούται με βάση τους Ν 2435/1996 και 1897/1990 και το ΠΔ 169/2007, η καταβολή της οποίας αδικαιολόγητα και παράνομα διεκόπη τον Αύγουστο του 2018;

 


 

Ο βουλευτής,

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης