Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6199/06-03-2019) με θέμα: «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία μεταθέσεων των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6199/06-03-2019) με θέμα: «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία μεταθέσεων των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων»

Ερώτηση 6199/06-03-2019 της Βουλής των Ελλήνων

Κύριε Υπουργέ,

Τα στελέχη των ενόπλων Δυνάμεων, επιτελούν στο ακέραιο ο καθήκον τους που είναι η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου. Κάτω υπό αντίξοες συνθήκες, μακριά από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους και έχοντας υποστεί σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές τους, επιτελούν ένα έργο που χαίρει εκτίμησης από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Επειδή όμως η Κοινωνία συνεχώς εξελίσσεται και δημιουργούνται νέα δεδομένα, το υπάρχον σύστημα μεταθέσεων των στελεχών του Στρατού Ξηράς χρειάζεται επικαιροποίηση ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της χώρας, όσο και αυτές των στελεχών.

Ειδικότερα, Θα μπορούσε μετά την παρέλευση 25 ετών συνολικής υπηρεσίας να είναι υποχρεωτική και κατά απόλυτη προτεραιότητα η μετάθεση των στελεχών, με δυνατότητα αδιάλειπτης παραμονής μέχρι την αποστρατεία τους, σε Μονάδα, Στρατιωτική Υπηρεσία ή Κατάστημα του οικείου Κλάδου των Ε.Δ. στον τόπο προτίμησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι στον τόπο αυτό προβλέπονται θέσεις της ειδίκευσής τους, ανεξαρτήτως βαθμού και ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε να μετατίθενται σε Μονάδα, Στρατιωτική Υπηρεσία ή Κατάστημα του οικείου κλάδου των Ε.Δ. που απέχει το ανώτερο 40 χιλιόμετρα οδικώς από τον τόπο προτίμησής τους. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής να εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ και ισότιμες αναγνωρισμένες σχολές αυτών λόγω των ιδιαίτερων παρεχόμενων κινήτρων, οικονομικών και σταδιοδρομικής εξέλιξης στην ανώτατη στρατιωτική ιεραρχία, καθώς και οι αιτούντες τοποθέτησης σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι η εφαρμογή του παραπάνω μέτρου δεν διαταράσσει την υπηρεσιακή ευρυθμία των Ε.Δ. καθόσον επί πολλά έτη λειτουργούσε με τη δυνατότητα της ελάχιστης παραμονής και δυνάμενης αποστρατείας των 25 ετών.

Με τη θεσμοθέτηση δε οικογενειακών και πρόσθετων αντικειμενικών κριτηρίων, η παραπάνω εξέλιξη, όχι απλώς δε θα έπληττε το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά αντιθέτως θα το ενίσχυε άμεσα και πολυδιάστατα με αποτέλεσμα:

  • Τη μείωση των δαπανών που καταβάλλει η Υπηρεσία για τις μετακινήσεις των μετατιθέμενων.

  • Την αύξηση της παραγωγικότητας και την εντατικοποίηση του ρυθμού εργασίας των ευεργετούμενων στελεχών .

  • Τη διαφάνεια και την πάταξη της προσφιλούς προσφυγής σε πλάγια μέσα για το θέμα των μεταθέσεων.

  • Την ύπαρξη σταθερού οικογενειακού προγραμματισμού.

  • Να δώσει στους συζύγους των στρατιωτικών, τη δυνατότητα να εργάζονται στον Ιδιωτικό τομέα.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να καθορίζεται για κάθε στέλεχος ας ανώτερο όριο μεταθέσεων οι έξι (6) μεταθέσεις σε διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας, από τις οποίες οι τρεις (3) υποχρεωτικά στον τόπο πρώτης προτίμησης του στελέχους. Στον παραπάνω περιορισμό να μην υπάγονται οι μεταθέσεις για εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Επίσης να μην υπάγονται οι μεταθέσεις εξωτερικού και γενικών θέσεων εφόσον το στέλεχος τοποθετήθηκε σε αυτές με δική του αίτηση. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα σε όσους υπηρετούν στην Κύπρο, να παρατείνουν την παραμονή τους κατά ένα έτος, προκειμένου τα τέκνα τους να διευκολυνθούν στη θεμελίωση δικαιώματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως ειδική κατηγορία. Να μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας τους, όσα στελέχη έχουν τέκνα που φοιτούν σε τάξεις του Λυκείου, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η φοίτηση, το οποίο δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα (3) τρία έτη για κάθε τέκνο και αθροιστικά τα (6) έξι. Έτσι δεν θα διαταράσσεται η εκπαιδευτική πορεία του μαθητή προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τις αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος λόγω μετάθεσης του γονιού τους. Καλό θα ήταν επίσης να κοινοποιούνται οι μεταθέσεις τουλάχιστον 90 μέρες πριν την υλοποίησή τους, όπως αυτή οριοθετείται με τη λήψη του φύλλου πορείας. Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται o κ. Υπουργός

Λαμβάνοντας υπόψη σας τις πραγματικές ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, προτίθεστε να επικαιροποιήσετε το υπάρχον σύστημα μεταθέσεων, υιοθετώντας τις παραπάνω προτάσεις;


 

Ο βουλευτής,

Γιάννης Αντωνιάδης