Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου & AKE (υπ. Αριθμ. 3242/287//12-11-2018) με θέμα: «Πορεία υλοποίησης προγράμματος ΕΜΖ και Αναβάθμισης των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας τύπου Ρ-3»

Απάντηση ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου & AKE (υπ. Αριθμ. 3242/287//12-11-2018) με θέμα: «Πορεία υλοποίησης προγράμματος ΕΜΖ και Αναβάθμισης των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας τύπου Ρ-3»

Ερώτηση 3242/287//12-11-2018 της Βουλής των Ελλήνων

Στις 15 Μαρτίου 2015 δημοσιεύθηκε (Α&Α: Β50Ν6-ΣΥΦ) η κατακυρωτική απόφαση του κ. υπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία εξουσιοδοτούνταν η υπογραφή της σύμβασης του προγράμματος Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) και Αναβάθμισης των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας (ΑΦΝΣ} τύπου Ρ~3.Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση, η παράδοση ίου συνόλου των αεροσκαφών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος επτά ετών.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμ. Φ.900α/1295/15600 απάντηση του σε σχετική ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου ο κ. υπουργός διαβεβαίωνε ότι ίο συγκεκριμένο πρόγραμμα προχωρεί χωρίς καθυστερήσεις, ενώ η παράδοση του πρώτου αεροσκάφους, του επονομαζόμενου και ως αεροσκάφος «ενδιάμεσης λύσης», θα είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο έως το Φεβρουάριο του 2018.

Δεδομένου ότι έχουν περάσει τρία και πλέον έτη από την υπογραφή της σύμβασης και λαμβάνοντας υπ' όψη τη σημασία των αποστολών θαλάσσιας επιτήρησης στο Αιγαίο και την ΝΑ Μεσόγειο, ανακύπτουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Ποιο είναι το αρχικά συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα εργασιών και παραδόσεων των αεροσκαφών; Να κατατεθεί πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ένα εξ αυτών:

 • Αριθμός αεροσκάφους.

 • Περιγραφή προγράμματος εργασιών.

 • Εκτιμώμενη συνολική διάρκεια εργασιών σε μήνες.

 • Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης εργασιών και παράδοσης.

2. Πόσα αεροσκάφη έχουν μέχρι σήμερα παραδοθεί; Να κατατεθεί πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ένα εξ αυτών:

 • Αριθμός αεροσκάφους,

 • Περιγραφή προγράμματος εργασιών,

 • Διάρκεια συνολικών εργασιών.

 • Ημερομηνία παράδοσης αεροσκάφους.

3. Ποιο είναι το αρχικά συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα πληρωμών; Να κατατεθεί πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής.

 • Ύφος ποσού.

4. Ποιες πληρωμές έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί; Να κατατεθεί πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ημερομηνία καταβολής.

 • Ύψος ποσού πληρωμής.

Έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις ή αποκλίσεις μεταξύ του αρχικά συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εργασιών και των πραγματοποιηθέντων παραδόσεων των αεροσκαφών; Εάν ναι, σε ποιους παράγοντες οφείλονται αυτές οι αποκλίσεις;

Ο βουλευτής,

Αθανάσιος Δαβάκης