Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 3325/13-11-2018) με θέμα: «Αρση των περιορισμών κυνηγιού στην χερσαία μεθοριακή - ελληνο­τουρκική γραμμή στον Έβρο»

Απάντηση ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 3325/13-11-2018) με θέμα: «Αρση των περιορισμών κυνηγιού στην χερσαία μεθοριακή - ελληνο­τουρκική γραμμή στον Έβρο»

Ερώτηση 3325/13-11-2018 της Βουλής των Ελλήνων

Στην υπ’ αριθμ. 143542/2086/31.07/2018 Υπουργική Απόφαση που αφορά στις Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-19 , στις ειδικές ρυθμίσεις εί­δαμε φέτος να αίρεται η απαγόρευση Θήρας στην ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας μας, με εξαίρεση τα σύνορα με την Τουρκία.

Το κυνήγι αποτελεί μια δραστηριότητα μεγάλης τουριστικής σημασίας για την πε­ριοχή του Έβρου, καθώς στην περιοχή καταφτάνουν ετησίως πολλοί φίλοι του κυ­νηγιού, για να απολαύσουν την πλούσια χλωρίδα και πανίδα με πολλά οικονομικά οφέλη για τα τουριστικά καταλύματα, τις επιχειρήσεις εστίασης κ.ά

Στο πρόσφατο παρελθόν η Συνομοσπονδία Κυνηγητικών Συλλόγων Μακεδονίας & Θράκης - με τον ενθαρρυντικό & επαναλαμβανόμενο πολιτικό λόγο του υπογράφο­ντας - έχει προβεί σε αίτημα σχετικά με την άρση του περιορισμού Θήρας στην ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας μας, κάτι που ικανο­ποιήθηκε φέτος για την υπόλοιπη χώρα αλλά & για τον Έβρο σε ότι αφορά την ελληνοβουλγαρική μεθόριο. Προσωπικά για το αίτημα αυτό έχω τοποθετηθεί και στην παρέμβαση που έκανα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλο­ντος της Βουλής των Ελλήνων, (http://www.dimosohakis.gr/7p~9704).

Οι κυνηγοί είναι προστάτες του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελούν φύλακες της οικολογίας και της φύσης, ενώ συμβάλλουν σημαντικά στην ισορροπία του οικοσυ­στήματος, λειτουργώντας μέσα από τους συλλόγους σύννομα και διασφαλίζοντας τις ορθές πρακτικές.

Συγκεκριμένα στον Έβρο είναι σημαντική η συμβολή τους στην προστασία των πα- ρέβριων αγροτικών καλλιεργειών, οι οποίες καταστρέφονται από τους ημίαιμους χοίρους κι αγριόχοιρους αλλά και από άλλα άγρια ζώα. Το πρόβλημα φέτος με τους πληθυσμούς των αγριόχοιρων είναι οξύ κι επηρεάζει σημαντικά την αγροτική οίκο- νομία σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Είναι ανάγκη να ρυθμιστεί νομικά να επιτρέπεται η παρουσία των κυνηγών μέχρι το

πρώτο αντιπλημμυρικό ανάχωμα πριν το ποτάμι του Έβρου. Η πρόσβαση θα πρέ­πει να δίνεται με κανόνες και σχέδιο, με προϋποθέσεις ασφαλείας και πειθαρχημένα.

Με αυτόν το τρόπο θα διευρυνθεί το κυνηγητικό πεδίο, θα διατεθεί και με τον νόμο μια πλούσια σε πανίδα περιοχή στον κυνηγητικό τουρισμό, ενώ θα ενισχύσει την ανθρώπινη παρουσία στις παρέβριες περιοχές, λειτουργώντας αποτρεπτικά στην παραβίαση των συνόρων μας & στη ταυτόχρονη διάπραξη κάθε διασυνοριακού
εγκλήματος.

Είναι οξύμωρο και λογικά παράδοξο να δείχνουμε εμπιστοσύνη στα στελέχη της Ε­φεδρείας και της Εθνοφυλακής, ως σημαντική μαχητική εθνική δύναμη, αλλά να μην τα επιτρέπουμε με την ιδιότητα του κυνηγού να κατέρχονται μέχρι τον ποταμό Έβρο. Είναι θλιβερό θέαμα οι αρμόδιες υπηρεσίες να διαθέτουν ανθρωποώρες για να 'κυνηγούν’ τους κυνηγούς εφαρμόζοντας έναν νόμο στον οποίο δεν πιστεύουν.

Οι κυνηγοί με την αυτοεκπαίδευση που διαθέτουν και την τακτική του σωστού κυνη­γού γνωρίζουν την αξία της συμμόρφωσης με αρχές και κανόνες, ενώ αποτελούν μια σημαντική Ελληνική Εφεδρεία, μια υπολογίσιμη μαχητική δύναμη, την οποία ο νόμος διώκει πλησίον του ποταμού Έβρου.

Ο ποταμός Έβρος αποτελεί ένα φυσικό σύνορο με τη γειτονική Χώρα, του ο­ποίου η καθημερινή παραβίαση του, από ταυτισμένους αλλοδαπούς, οικονομικούς μετανάστες & πρόσφυγες πολέμου, αποτελεί διάπραξη σοβαρού ποινικού αδικήμα­τος & λειτουργεί στην ανασφάλεια των κατοίκων του Έβρου.

Η εκεί παρουσία των κυνηγών ως στελέχη της Εφεδρείας & της Εθνοφυλακής θα τους καταστήσει γνώστες του πεδίου της συνοριογραμμής & θα αποτελέσει ταυτό­χρονα φορέα πληροφόρησης, αλλά πάνω από όλα θα καταστεί έμμεσος παράγων αποτροπής και φύλαξης της περιοχής, δίδοντας πολλαπλασιαστική ισχύ στα Τμή­ματα Συνοριακής Φύλαξης (ΤΣΦ).

Σε περίπτωση υιοθέτησης της πρότασης μου που αποτελεί & βασικό αίτημα των Κυνηγών όπως κατά καιρούς διαπίστωσα με την παρουσία μου, αλλά & με τον πο­λιτικό μου λόγο σε εκδηλώσεις τους, προτείνεται να γίνονται ενημερωτικές Ημερίδες

από τα στελέχη των ΤΣΦ της Ελληνικής Αστυνομίας, για μέτρα αυτοπροστασίας τους, μαζί με τους επικεφαλής των Εφέδρων & τον Εθνοφυλάκων της περιοχής..,

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω ερωτάσθε:

1. Σκοπεύετε να θεσμοθετήσετε την πρόσβαση των κυνηγών μέχρι και το πρώτο αντιπλημμυρικό ανάχωμα από το ποτάμι του Έβρου, με όλους τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν σύννομες συμπεριφορές;

2. Θα υπάρξει μέριμνα αποζημίωσης των αγροτών για τις καλλιέργειες, οι οποίες καταστρέφονται από τα αγριογούρουνα αλλά και από άλλα άγρια ζώα, από το ΥπΑΑΠ όπως ο ΕΛΓΑ ή με την χρήση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων ;

Ο βουλευτής,

Αναστάσιος Δημοσχάκης