Δραστηριότητες

Με Αρετή και Τόλμη

loader
07/09/2017 09:56:24

Απάντηση ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ 7393/19-7-17.) με θέμα: «Ερωτήματα προς διερεύνηση για την πορεία του προγράμματος εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών P-3B του Πολεμικού Ναυτικού»

  Φ.900α/1295/15600/7 Σεπτεμβρίου 2017

  Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ Γιώργιος Μαυρωτάς και Σπυρίδων Δανέλλης με θέμα «Ερωτήματα προς διερεύνηση για την πορεία του προγράμματος εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών P-3B του Πολεμικού Ναυτικού» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα:
  Κατ’ αρχήν η πορεία υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό χωρίς καθυστερήσεις.
  Αναφορικά με το αεροσκάφος ενδιάμεσης λύσης αναμένεται, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό,  να παραληφθεί το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο τρέχοντος έτους έως το Φεβρουάριο 2018.
  Η προβλεπόμενη κατ’ έτος κατανομή της χρηματοδότησης του υποπρογράμματος είναι η κάτωθι:
  2015: 86.736.591$
  2016: 129.669.114$
  2017 :106.902.201$
  2018: 67.874.558$    
  2019: 46.923.664$
  2020: 35.015.243$
  2021: 26.721.774$
  ΣΥΝΟΛΟ:  499.843.145$
  Η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ, ως φορέας πληρωμής της σύμβασης LΟΑ GR-P-GLI, Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ, είναι αρμόδια για την εκτέλεση των πληρωμών όπως αυτές καθορίζονται βάσει του χρονοδιαγράμματος πληρωμών. Έως σήμερα τηρείται απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, το οποίο έχει ως ακολούθως:
  Ημερομηνία πληρωμής               Τριμηνιαία                       Σύνολο
  Αρχική κατάθεση                        47.383,507$                 47.383,507$
  15 Σεπ 2015                                 25.992,502$                73.376,009$
  15 Δεκ 2015                                13.360,582$                 86.736,591$
  15 Μαρ 2016                              22.156,833$                 108.893,424$
  15 Ιουν 2016                               31.987,924$                 140.881,348$
  15 Σεπ 2016                                33.803,224$                 174.684,752$
  15 Δεκ 2016                                41.721,133$                 216.405,705$
  15 Μαρ 2017                               44.219,028$                 260.624,733$
  15 Ιουν 2017                               28.513,358$                 289.138,091$
  15 Σεπ 2017                                 16.788,358$                305.926,449$
  15 Δεκ 2017                                17.381,457$                 323.307,906$
  15 Μαρ 2018                              18.831,457$                  342.139,363$
  15  Ιουν 2018                              18.531,457$                 360.670,820$
  15 Σεπ 2018                                16.231,457$                 376.902,277$
  15 Δεκ 2018                                14.280,187$                 391.182,464$
  15 Μαρ 2019                              15.080,187$                  406.262,651$
  15 Ιουν 2019                               10.530,187$                  416.792,838$
  15 Σεπ 2019                                9.355,187$                    426.148,025$
  15 Δεκ 2019                                11.958,103$                  438.106,128$
  15 Μαρ 2020                              11.133,103$                   449.239,231$
  15 Ιουν 2020                               8.658,103$                     457.897,334$
  15 Σεπ 2020                                8.058,103$                     465.955,437$
  Ημερομηνία πληρωμής               Τριμηνιαία                       Σύνολο
  15 Δεκ 2020                                7.165,934$                     473.121,371$
  15 Μαρ 2021                              7.165,934$                     480.287,305$
  15 Ιουν 2021                              7.165,934$                      487.453,239$
  15 Σεπ 2021                               7.465,934$                      494.919,173$
  15 Δεκ 2021                               4.923,972$                      499.843,145$
  Εντός της πρώτης τριετίας αναμένεται επίσης και το κλείσιμο συμβολαίων μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (USN) και των εργοληπτριών εταιρειών. Οι διαδικασίες προμήθειας των συστημάτων, των υποσυστημάτων και η σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση της επιχειρησιακής πλατφόρμας αναφορικά, εξελίσσονται κανονικά.
  Το προϋπολογισθέν κόστος της σύμβασης είναι ενδεικτικό και αφορά σκοπούς προγραμματισμού για τον αγοραστή. Το τελικό κόστος του προγράμματος θα προκύψει μετά την παράδοση των συμβατικών αντικειμένων. Οι συμβάσεις FMS (Foreign Military SaIes) σχεδόν στο σύνολο τους είναι υπερκοστολογημένες και τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται στο ελληνικό Δημόσιο με ανάλογη τροποποίηση της σύμβασης (Αmendment down to actuaI). Επιπροσθέτως, επετεύχθη σημαντική βελτίωση των ποιοτικών παραμέτρων για την ελληνική πλευρά, καθόσον συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα στοιχεία που απουσίαζαν από την αρχική προσφορά, συγκεκριμένα δε η ενεργοποίηση πέντε αεροσκαφών έναντι τεσσάρων, συμπερίληψη Follow on Support και «glass cockpit» διαμόρφωση του πιλοτηρίου.
  Μετά την υπογραφή της σύμβασης ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ο σχετικός φάκελος χωρίς περαιτέρω όχληση από καμία δικαστική αρχή.
  Την παρούσα χρονική στιγμή έχουν διατεθεί τέσσερεις Αξιωματικοί στην Εισαγγελία Διαφθοράς και ένας Αξιωματικός στην Ανακρίτρια Διαφθοράς.
  Οι προαναφερθέντες Αξιωματικοί ζητήθηκαν με τα ακόλουθα έγγραφα από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς /Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνώμων:  
  Αριθμ. πρωτ. 1560/2 Ιουν 17.
  Αριθμ. πρωτ. 1736/20 Ιουν 17.
  Αριθμ, πρωτ. 1890/4 Ιουλ 17.

  Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Νόμου 4022/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για την υποστήριξη της εισαγγελικής έρευνας ορίζονται ειδικοί επιστήμονες  πραγματογνώμονες από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τα όσα καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 183 και επομένων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ).
  Σύμφωνα με το άρθρο 189 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) αν δεν δεχθεί ο πραγματογνώμονας την εντολή ορισμού, τιμωρείται για απείθεια κατά τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.
  Τέλος σε ό, τι αφορά στην ΕΑΒ η εν λόγω εταιρεία εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών προς το οποίο διαβιβάζουμε αντίγραφο του παρόντος μετά του σχετικού για τις δικές τους ενέργειες σύμφωνα με την παράγραφο 6, του Άρθρου 124 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων.


  Ερώτηση 7393/19-7-17 της Βουλής των Ελλήνων

  Η πρώτη προμήθεια εξοπλιστικού προγράμματος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπεγράφη τον Μάρτιο του 2015 από το ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, κατόπιν εισηγήσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και αφορούσε στον γνωστό εκσυγχρονισμό πέντε (5) αεροσκαφών Ρ-3Β από την εταιρία Lockheed Martin. Η συγκεκριμένη απόφαση η οποία οδήγησε σε διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σχολιάστηκε έντονα τόσο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και από τον Τύπό σχετικά με τη σκοπιμότητα της απόφασης, τους όρους της σύμβασης, τον τρόπο αποπληρωμής και ευρύτερα την εξαντλητική-εμπεριστατωμένη διερεύνηση και άλλων εναλλακτικών επιλογών με σκοπό την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.
  Το Ποτάμι, με πλήθος κοινοβουλευτικών ερωτήσεων προσπάθησε να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη η εν λόγω απόφαση, καθώς και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αναδεικνύοντας συγχρόνως και εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι τότε απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργού κ. Καμμένου δεν προσέφεραν πλήρη τεκμηρίωση για το σύνολο των πτυχών λήψης της απόφασης εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών Ρ-3Β, ιδίως για το σκέλος του τιμήματος και την επιχειρούμενη προσπάθεια συμπίεσης του κόστους του προγράμματος.
  Μετά από δύο και πλέον χρόνια από την υπογραφή της επίμαχης σύμβασης, ανακύπτουν νέα εύλογα ερωτήματα τόσο για την τότε λήψη της απόφασης όσο και για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών. Συγκεκριμένα ενώ τόσο από την επίσημη απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην υπ’ αρίθμ. 171/26-04-2015 Επίκαιρη Ερώτηση η οποία συζητήθηκε την 4η Μαΐου 2015 στη Βουλή των Ελλήνων, όπου ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Ξέρετε πότε αποκτούμε το πρώτο αεροπλάνο; Μέσα σε δώδεκα μήνες. Σε δώδεκα μήνες δα έχει παραδοθεί το πρώτο αεροσκάφος·», όσο και από την υπ. Αρίθμ. Φ.900α/419/14355/05-06-2015 απάντησή του στην υπ. αρίθμ. 2419/11-05-2015 κοινοβουλευτική ερώτηση του Ποταμιού, ότι τα χρονικά διαστήματα-σιρχοι για την παράδοση των αεροσκαφών καταλήγουν σε ακριβείς ημερομηνίες όπως «εντός 3ου τριμήνου του 2016 το αεροσκάφος ενδιάμεσης λύσης», τελικά και σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του ΓΕΝ και αντίστοιχα δημοσιεύματα, φαίνεται πως δεν εκπληρώθηκαν οι εν λόγιο δεσμεύσεις και δεν τηρείται, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
  Λίαν προσφάτως σε δημοσίευμα της 15ης Ιουνίου 2017, αναφέρεται ότι ήδη από το 2015 έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς για την υπόθεση των Ρ-3Β, και μάλιστα, όπως σημειώνεται, η έρευνα έχει προχωρήσει στη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων. Επόμενο δημοσίευμα της 1ης Ιουλίου 2017, επανέρχεται στο ίδιο θέμα υπενθυμίζοντας ότι «η ίδια ή εταιρεία, η Lockheed Martin, στο παρελθόν είχε κρίνει ασύμφορη την ανακατασκευή των παροπλισμένων αεροσκαφών και είχε προτείνει στο Πολεμικό Ναυτικό να μην τα αναβαθμίσει».    
  Δεδομένου ότι το Ποτάμι σέβεται τη Δικαιοσύνη, στηρίζει έμπρακτα την
  ανεξαρτησία της και αποδέχεται το τεκμήριο της αθωότητας.    

  Δεδομένου ότι η σύμβαση αναβάθμισης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αμφισβητείται μέχρι και σήμερα η σκοπιμότητα και η οικονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο.    
  Δεδομένου ότι τα προαναφερόμενα δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς έχει σχηματίσει δικογραφία από το 2015, με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Δ. 218/2015.
  Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί.*    

  1. Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών
  ναυτικής συνεργασίας βαίνει απαρέγκλιτα όπως προβλέπεται στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας και ΗΠΑ; Εάν υπάρχουν καθυστερήσεις επί του χρονοδιαγράμματος, σε ποιους λόγους οφείλονται;    
  2. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθυστερήσεων, τίθεται εν αμφιβόλω η
  επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του προγράμματος και τα χρονικά πλεονεκτήματα του εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών Ρ3-Β;   
  3. Ισχύουν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας το 2015 για παραλαβή του 1ου αεροσκάφους στο 1° εξάμηνο του 2016; Έχει παραληφθεί και σε ποια ημερομηνία ακριβώς, το αεροσκάφος, ενδιάμεσης λύσης;
  4. Με βάση την προβλεπόμενη κατανομή της πίστωσης για το πρόγραμμα και της αποπληρωμής της σύμβασης, πως διαμορφώνεται η καταβολή των δόσεων από το 2015 και εν συνεχεία, τόσο για τις ήδη πραγματοποιηθείσες όσο και για τις επερχόμενες δόσεις; Έχουν προκόψει διαφοροποιήσεις στις εκροές των προϋπολογιζόμενων ποσών, και αν ναι που οφείλονται;
  5. Με την ολοκλήρωση της 1ης τριετίας του προγράμματος η οποία συνάδει με την αποπληρωμή του 64,7% του συνολικού τιμήματος από ελληνικής πλευράς, ήτοι 323,3 εκατομμύρια ευρώ, πρόκειται να έχουν περατωθεί και παραδοθεί όλα τα συμφωνηθέντα: ενεργοποίηση αεροσκάφους ενδιάμεσης λύσης, αγορά νέων δομικών τμημάτων αντικατάστασης στα αεροσκάφη, νέα επιχειρησιακά υποσυστήματα/συστήματα και η ολοκληρωμένη πλατφόρμα; Εκ των υστέρων, εμμένετε στην απόφασή σας για μια τόσο έντονα εμπροσθοβαρή αποπληρωμή του αντισυμβαλλομένου σε ορίζοντα 7 ετών;

  Ορίζοντας ως οροφή τα 350.000.000 ως τελικού κόστους του προγράμματος αναβάθμισης των Π-3Β όπως τονίζεται και στην υπ. αρίθμ. φ.093/3735/Σ.955 κατακυρωτική απόφαση προμήθειας (ΑΔΑ: Β50Ν6-ΣΥΦ) και με δεδηλωμένη την εξαρχής πρόθεση της Κυβέρνησης για επιπλέον έκπτωση, τελικά ποια έκπτωση προέκυψε προς όφελος της χώρας; Για ποιους λόγους κατά τη γνώμη σας δεν επιτεύχθηκε έκπτωση τουλάχιστον 20-30% όπως  είχε τονίσει ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας;
  7. Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) έχει, προβεί σε σύναψη συμφωνίας και υπογραφή σύμβαση με τη Lockheed Martin; Ποιο είναι το εκτιμώμενο τίμημα αυτής της συμφωνίας προς όφελος της ΕΑΒ και πόσο αυτό αποκλίνει από τον ισχυρισμό σας την 4η Μαΐου 2015 ότι θα ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια δολάρια;    
  8. Υπάρχει εν εξελίξει έρευνα από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς για την αναβάθμιση των πέντε (5) αεροπλάνων Ρ-3Β;    
  9. Υπήρξε οποιαδήποτε όχληση από τις Εισαγγελικές Αρχές προς τρ Υπουργείο
  Εθνικής Άμυνας για την αναζήτηση εγγράφων, συμβάσεων ή άλλων στοιχείων στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας;    |
  10. Αληθεύει ότι στο Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων του Εισαγγελέα
  Εγκλημάτων Διαφθοράς υπηρετούν με διάθεση, στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μόνιμοι στρατιωτικοί υπάλληλοι, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Εισαγγελέα σε υποθέσεις εφοπλιστικών προγραμμάτων; Γενικότερα και ειδικότερα για την υποβοήθηση των αεροσκαφών Ρ-3Β, δεν υφίσταται «σύγκρουση συμφερόντων»; Πως διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτικού μηχανισμού όταν, ενδεχομένως, καλείται ο εμπειρογνώμονας όντας στέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να εκφράσει άποψη για σύμβαση που έχει υπογράφει από τον πολιτικό του προϊστάμενο;

  Οι Βουλευτες,

  Γιώργος Μαυρωτάς
  Σπύρος Δανέλλης    


       

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598100 - 200

  Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το ΥΠΕΘΑ για οποιοδήποτε θέμα σας, στείλτε μας e-mail στο: minister"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598661-4

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.athens"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : (903ΒΣΤ) Βασιλέως Γεωργίου Α' 1α, 54640
  Τηλ. : +30 2310 893238
  Φαξ : +30 2310 850060

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.thessalonikis"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη