Δραστηριότητες

Με Αρετή και Τόλμη

loader
Αρχική / Κλάδοι των Ε.Δ.
24/02/2010 11:51:29

Κλάδοι των Ε.Δ.

  Ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ

  esΟ Στρατός Ξηράς (ΣΞ), έχει ως βασικά του στοιχεία τα Όπλα και τα Σώματα. Τα Όπλα διεξάγουν τη μάχη και τα Σώματα προσφέρουν υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας. Είναι οργανωμένος σε Μονάδες, Συγκροτήματα και Σχηματισμούς. Βασικοί σχηματισμοί του ΣΞ είναι η Ταξιαρχία, η Μεραρχία, το Σώμα Στρατού και η Στρατιά. Η δομή των δυνάμεων του ΣΞ περιλαμβάνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), το Στρατηγείο της 1ης Στρατιάς, αριθμό Στρατηγείων κλιμακίου Σώματος Στρατού, σημαντικό αριθμό Μεραρχιών και Ταξιαρχιών, καθώς και αριθμό Σχολών και Κέντρων Εκπαίδευσης.

   

  Tο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ)

  pnΤο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) διαθέτει ένα ισχυρό Στόλο, που αποτελείται - κατά βάση- από μονάδες κρούσης (φρεγάτες, αντιτορπιλικά, πυραυλάκατους και υποβρύχια) και αριθμό πλοίων Διοικητικής Μέριμνας. Η δομή των δυνάμεων του ΠΝ περιλαμβάνει το Γενικό Επιτελειου Ναυτικού (ΓΕΝ), το Αρχηγείο Στόλου, τη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης, τη Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού και αριθμό ναυτικών διοικήσεων και υπηρεσιών.

   

  Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ)

  paΗ Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) διαθέτει ένα σύγχρονο στόλο αεροσκαφών (μαχητικά, μεταφορικά και εκπαιδευτικά), την ανάλογη υποδομή, καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα αεροπορικού ελέγχου συνεργαζόμενο αποτελεσματικά με ένα εκτεταμένο δίκτυο αντιαεροπορικής άμυνας. Η δομή των δυνάμεων της ΠΑ περιλαμβάνει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και αριθμό μονάδων και υπηρεσιών.


  Στις Ένοπλες Δυνάμεις λειτουργούν και υπηρεσίες, που - παράλληλα με το καθαρά στρατιωτικό τους έργο - παρουσιάζουν και πολυσήμαντη συμβολή στην κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, η Υδρογραφική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που υπάγεται στην Πολεμική Αεροπορία.

  Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

  gysΗ Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού μέσα από ένα τεράστιο πεδίο θεωρητικών αναζητήσεων και πρακτικών εφαρμογών, έχει εισέλθει σήμερα δυναμικά στον τομέα της εκμετάλλευσης της ψηφιακής τεχνολογίας, με τη σύνθεση και παραγωγή ψηφιακών χαρτών, ορθοφωτοχαρτών και άλλων ψηφιακών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει θετικά και με αξιοπιστία στη γενικότερη συνεισφορά των ΕΔ στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα πολύτιμα στον εθνικό αμυντικό μας σχεδιασμό, απαραίτητα στη χάραξη και την πρόοδο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, κατάλληλα για τους χρήστες (ΕΔ, διάφορες υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, επιστημονικά ιδρύματα κλπ) και επαρκή για την προάσπιση των συμφερόντων κάθε πολίτη.

  Η Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ

  ydrografikiΗ Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ ασχολείται με τη λεπτομερή συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, και την αξιοποίησή τους, με κύριο σκοπό τη συνεχή και ποιοτική ενημέρωση των ναυτιλλομένων και την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΠΝ. Γνωμοδοτεί και συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος στις επιτροπές για καθορισμο ορίων αιγιαλού- παραλίας και έργων στον αιγιαλό. Δραστηριοποιείται στους τομείς της υδρογραφίας , της χαρτογραφίας της ωκεανογραφίας, της ασφάλειας ναυσιπλοϊας και των ναυτιλιακών μελετών, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και παρακολουθώντας συστηματικά τις τεχνλογικές εξελίξεις στους τομείς αρμοδιότητάς της.

  Η Υπηρεσία Φάρων του ΠΝ

  faronΗ Υπηρεσία Φάρων του ΠΝ ασχολείται με τη λειτουργία και συντήρηση των φάρων, φανών, σημαντήρων, ενδεικτικών σημείων και ναυδέτων, καθώς και με τη δημοσίευση των συναφών με αυτά αγγελιών, με στόχο την υποβοήθηση του έργου των ναυτιλλομένων. Εκτελεί συντήρηση και ανεφοδιασμό του φαρικού δικτύου σε όλη την επικράττεια και τοποθετήσεις νέων φάρων όπου αυτό απαιτείται.


  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

  emyΗ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υποστηρίζει από μετεωρολογικής άποψης την εθνική άμυνα και το κοινωνικό σύνολο. Εκδίδει τα κάθε φύσης δελτία καιρού, τις ειδικότερες προγνώσεις καιρού για την αεροναυτιλία, τη ναυτιλία και τους αγρότες, καθώς και τις μετεωρολογικές συνθήκες ρύπανσης στην περιοχή της Αττικής.


       

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598100 - 200

  Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το ΥΠΕΘΑ για οποιοδήποτε θέμα σας, στείλτε μας e-mail στο: minister"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598661-4

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.athens"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : (903ΒΣΤ) Βασιλέως Γεωργίου Α' 1α, 54640
  Τηλ. : +30 2310 893238
  Φαξ : +30 2310 850060

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.thessalonikis"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη