Δραστηριότητες

Με Αρετή και Τόλμη

loader
25/02/2010 14:09:17

Το Ανθρώπινο Δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων

  Βασική συνιστώσα της ποιότητας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι και η ποιότητα του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού.

  Το στρατιωτικό προσωπικό διακρίνεται σε μόνιμο και στρατεύσιμο προσωπικό. Στο μόνιμο προσωπικό περιλαμβάνονται οι Aξιωματικοί, οι Aνθυπασπιστές, οι Υπαξιωματικοί καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο στρατεύσιμο προσωπικό ανήκουν οι υπηρετούντες και στους τρείς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

  Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί η θητεία των Ο.Β.Α. (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης) και των ΕΦ.Υ.ΕΣ. (Έφεδροι Υψηλής Ετοιμότητας), οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας περιορισμένης διάρκειας.

  Το πολιτικό προσωπικό ενσωματώνεται στις Ε.Δ. και προσφέρει υπηρεσίες κυρίως σε θέματα διοικητικά, οικονομικά, εκπαίδευσης, εφοδιασμού και συντήρησης υλικού.

  Οι άνδρες και οι γυναίκες των Ε.Δ., αποτελούν το καλύτερο έμψυχο δυναμικό και το ΥΠΕΘΑ, μέσω των φορέων του, δραστηριοποιείται έντονα ώστε να το διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο.

  Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών και η εκπαίδευση για την δημιουργία ηγετών αποτελούν τη βάση για την αύξηση της μαχητικής ισχύος των μονάδων.

  Διατηρείται το θεσμικό πλαίσιο κατάταξης, εκπαίδευσης, εξέλιξης, των στελεχών σε υψηλό επίπεδο έτσι ώστε να προσελκύονται στις Ένοπλες Δυνάμεις οι καλύτεροι των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων, με φιλοδοξίες και όνειρα για προσφορά στην πατρίδα, αλλά και για μία πολύ καλή επαγγελματική καριέρα.

  Παράλληλα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει συνεχώς μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των Στρατευσίμων και του Στρατιωτικού και του Πολιτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.


  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598100 - 200

  Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το ΥΠΕΘΑ για οποιοδήποτε θέμα σας, στείλτε μας e-mail στο: minister"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598661-4

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.athens"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : (903ΒΣΤ) Βασιλέως Γεωργίου Α' 1α, 54640
  Τηλ. : +30 2310 893238
  Φαξ : +30 2310 850060

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.thessalonikis"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη