Δραστηριότητες

Με Αρετή και Τόλμη

loader
25/02/2010 10:34:07

Επίδομα Οικονομικής Αρωγής

  1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

  Όλα τα θύματα πολέμου που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη

  2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

  α. ΑΙΤΗΣΗ με πλήρη στοιχεία αιτούντος (Διεύθυνση, αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητος)

  β. Πρόσφατο ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ στο οποίο να εμφανίζεται ότι διενεργείται κράτηση 2% υπέρ ΤΑΑΘΠ

  Η οικονομική αρωγή χορηγείται κάθε χρόνο, τον Ιούλιο μήνα, σε όλα τα συνταξιοδοτούμενα θύματα (Ν.1680/87), που παίρνουν πολεμική σύνταξη στην οποία διενεργείται κράτηση 2% υπέρ ΤΑΑΘΠ.


  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598100 - 200

  Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το ΥΠΕΘΑ για οποιοδήποτε θέμα σας, στείλτε μας e-mail στο: minister"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598661-4

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.athens"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : (903ΒΣΤ) Βασιλέως Γεωργίου Α' 1α, 54640
  Τηλ. : +30 2310 893238
  Φαξ : +30 2310 850060

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.thessalonikis"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη